ES FR EN PT NL

   
       
 


Wat met het recht op abortus bij het zikavirus?


‘Wat we zelf doen, doen we beter!’


Film & gesprek: Democrats op Afrika Filmfestival


Afscheidsinterview met Leonard Gentle van ILRIG


Vakbond en FOS roepen op tot vrijlating Huber Ballesteros


'Ik kan enkel op pensioen als ik de lotto win'


 ES  FR  EN  PT


 
 
  FOS | Partnerschap ABVV West-Vlaanderen
partnerschappen > abvv West-vlaanderen

Partnerschappen

ABVV West-Vlaanderen met Cuba, Nicaragua, Ecuador en Peru

ABVV West-Vlaanderen heeft al lang iets met internationale solidariteit. De syndicale Cuba-reis van de Textielcentrale in 1999 werd de katalysator voor een veel grotere en meer ambitieuze werking.
Kort na de congresbeslissing in 2000 werd de Commissie Internationale Solidariteit, kortweg CIS, opgericht. Deze Commissie, met militanten en beroepssecretarissen uit alle sectoren en uit heel de provincie, is uitgegroeid tot een succesvolle vergadering die de krijtlijnen uittekent voor de acties.
Zo werd beslist om structureel samen te werken met FOS voor de uitwerking en opvolging van onze projecten. Via FOS steunt de CIS 5 zustervakbonden in vier landen:

  • In Cuba: vorming van kaderleden en militanten van de vakbond van de lichte industrie SNTIL en verbetering van de arbeidsplaatsen in de beschutte werkplaatsen in Holguín.
  • In Nicaragua: de uitbouw van intersectorale syndicale coördinatie in 5 gemeentes bij de Sandinistische federatie FNT.
  • In Ecuador: de uitbouw van de syndicale aanwezigheid in de agro-industrie via FENACLE
  • In Peru: de versterking van de bedrijfsvakbonden in de agro-industrie, aangesloten bij de federatie CGSP, via Aurora Vivar.

Naast de opvolging van de projecten, is een belangrijke taak voor de commissie de ondersteuning van acties en sensibilisering rond Internationale Solidariteit in onze provincie. Berucht zijn de 5 groepsreizen naar Cuba. In 2011 maakten 75 syndicalisten een boeiende kennismaking met vakbonden en sociale bewegingen in dit land. Even bekend is de jaarlijkse Dag van de Internationale Solidariteit, waar meestal een buitenlandse partner aan deelneemt.


Bezoek van ABVV-partner SNTIL aan een textielbedrijf

 
   
 

siteplan | zoek | contact

 
 FOS-socialistische solidariteit
 Grasmarkt 105 bus 46
 1000 Brussel
Tel: (+32) (0)2 552 03 00
e-mail: info@FOS-socsol.be
FOS op facebook

 191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren.
Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren
én de lat hoger te leggen.
Armoede moet de wereld uit!

Webdesign| www.at10.be